top of page

WHAT WE DO

Acció informàtica és enfocada a la gestió de departaments IT d'empreses Pymes, on externalitzen el propi servei del departament informàtic.

Acció Tecnològica és enfocada a la gestió de noves tecnologies i imatge empresarial.

bottom of page